Talent-acquisitie: Strategieën om de beste kandidaten te vinden.

Wervingsstrategieën voor talent voor de lange termijn

In het dynamische landschap van talent-acquisitie gaat het vinden van de beste kandidaten verder dan alleen het matchen van vaardigheden en ervaring met functie-vereisten. Een dieper begrip van de waarden van de kandidaat en hoe deze zich verhouden tot de waarden van de teams en het bedrijf als geheel is noodzakelijk. Het niet prioriteren van deze afstemming kan leiden tot catastrofale ervaringen die niet alleen de productiviteit beïnvloeden, maar ook de algehele cultuur en het succes van de organisatie.

Initiëren van het talent-acquisitieproces

Vooraleer we al het andere van belang beoordelen, is het essentieel om te erkennen dat het afstemmen van werkwaarden aanzienlijke waarde toevoegt voor zowel het individu als het bedrijf. Hier is waarom:

1.Culturele match: Een kandidaat die dezelfde waarden deelt als het bedrijf, integreert waarschijnlijk naadloos in de bestaande cultuur. Deze afstemming bevordert een gevoel van verbondenheid en samenwerking, wat essentieel is voor teamwork en algemene werknemerstevredenheid. Een niet-gematcht, zelfs zeer bekwaam individu, beschreven als een “vampier” door Edgar Schein, kan de oorzaak zijn van een desintegrerende werkplek.

2.Retentie: Wanneer waarden zijn afgestemd, blijven werknemers meestal langer bij het bedrijf. Ze zijn meer toegewijd aan de missie en doelstellingen van de organisatie, wat churn en de bijbehorende kosten van het aannemen en trainen van nieuwe werknemers vermindert.

3.Verhoogde betrokkenheid en prestaties: Werknemers die met de waarden van het bedrijf matchen zijn intrinsiek meer betrokken bij hun werk. Ze ervaren een gevoel van samenhorigheid en zijn gemotiveerd om hun beste inspanningen te leveren, wat leidt tot hogere niveaus van productiviteit en prestaties.

4.Innovatie en creativiteit: Diversiteit in denken is cruciaal voor innovatie, maar matchen op kernwaarden biedt een solide basis voor samenwerking en creativiteit. Wanneer individuen gemeenschappelijke werkwaarden delen, kunnen ze hun diverse perspectieven benutten om innovatie te stimuleren terwijl ze coherentie behouden in besluitvormingsprocessen.

5.De cultuur KPI: bedrijven die hun cultuur kennen, omdat ze deze hebben gemeten, kunnen deze beschermen of verbeteren door te meten wie ze binnenhalen en hoe dit hun huidige cultuur doet evolueren.

Prioriteit geven aan cultuur

Bedrijven die cultuur boven elk ander aspect van een individu hebben geprioriteerd in hun wervingsadvertenties, hebben tot 96% meer kandidaten gemeld. Deze toename kan worden toegeschreven aan een paradigmaverschuiving die samenvalt met een generatiewisseling.

Conclusie

Samengevat, het prioriteren van de afstemming van de werkwaarden van de kandidaat met die van de teams en het bedrijf is niet alleen een vinkje in het talentacquisitieproces; het is een strategische noodzaak. Door deze afstemming te waarborgen, kunnen organisaties een samenhangende en hoogpresterende workforce creëren die succes stimuleert en een competitief voordeel behoudt in de complexe zakelijke omgeving van vandaag.

Beheers uw bedrijfscultuur: Vraag nu een demo aan!

Medewerkers die bedrijfswaarden delen blijven langer, zijn minder afwezig, presteren beter en zijn minder betrokken in werkincidenten.